محصولات - kimiagas

Go to content

Main menu:

اکسیژن

اکسیژن

فروش مایع اکسیژن
شارژ سیلندر اکسیژن در ظرفیت های ۵۰ -۴۰ و ۱۰ لیتری

نیتروژن

نیتروژن

شارژ سیلندر نیتروژن در ظرفیت های ۵۰ - ۴۰ و ۱۰ لیتری

استیلن

استیلن

شارژ سیلندر استیلن در ظرفیت های ۱۲ - ۱۴ و ۱۵ پوندی

کربن دی اکسید (co2)

کربن دی اکسید (co2)

شارژ سیلندر کربن دی اکسید در ظزفیت های مختلف

آرگون

آرگون

شارژ سیلنر آرگون در ظرفیت های ۵۰ و ۴۰ لیتری

شارژ چند جزئی

شارژ چند جزئی

شارژ سیلندرهای چند جزئی در ظرفیت و درصدهای مختلف

هلیم

هلیم

فروش سیلندر هلیم

گاز بیهوشی - نیتروس اکساید

گاز بیهوشی - نیتروس اکساید

شاارژ سیلندرهای نیتروس اکساید

گازهای خاص

گازهای خاص

تهیه و ارائه گازهای خاص جهت مصارف صنعتی -پزشکی و آزمایشگاهی

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu