کارشناسان شرکت - kimiagas

Go to content

Main menu:

در باره ما
خانم مهندس خسروی

خانم مهندس خسروی

مدیر کارخانه
تلفن: 37744326
همراه: 09177342821

خانم سلامی

خانم سلامی

مدیر فروش
تلفن: 37744328
همراه: 09177342822

آقای دست موزه

آقای دست موزه

سرپرست سکوی شارژ
تلفن: 37744326

خانم غفاری

خانم غفاری

مدیر مالی و حسابداری
تلفن: 37744328

آقای مهندس موید

آقای مهندس موید

سرپرست سالن تولید
تلفن: 37744328

آقای مهندس طاهری

آقای مهندس طاهری

کارشناس کنترل کیفیت
تلفن: 37744328

خانم مهندس کدخدایی

خانم مهندس کدخدایی

کارشناس بازاریابی
تلفن: 37744328
همراه: 09177342424

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu